Kvalitetspolicy

Vårt förhållande till omvärlden bygger på tillförlitlighet, tillgänglighet och kompetens.
Med fokus på dessa värden eftersträvar vi att varje uppdrag ska leda till förnyat förtroende för kommande affärer. Det gör vi bland annat genom att:

  • Sätta kunden i centrum
  • Kräva att våra leverantörer lever upp till våra kvalitetsmål
  • Varje medarbetares kunskap, ansvar och engagemang ska resultera i god kvalitet
  • Utveckla våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning och arbetsmotivering
  • Arbeta efter noll fel-strategi. Om fel ändå inträffar skall vi avhjälpa, korrigera och sätta in förebyggande åtgärder
  • Ständigt förbättra vårt system för kvalitetsledning