Piktogram GHS05 Piktogram GHS07

Graft

BRANDSKYDDSMASSA GRAFT FR 10KG

Artikelnummer GBSM10

Graft Brandmassa består av ett torrt vitt pulver som tillsammans med vatten bildar ett brandsäkert bruk.

Läs mer
Lång beskrivning :

Graft Brandmassa innehåller oorganiska komponenter och perlit.
Tillsätt vatten, applicera och låt härda till ett termiskt isolerande och brandsäkert bruk för tätning runt genomföringar i brandklassade väggar och golv.
Brandtätningsmassan expanderar när den härdar, vilket gör att genomföringarna fixeras och att väggar och golv blir helt täta.
Klassad för alla typer av väggar och bjälklag av betong. Kan användas för kabel, kabelbuntar, kabelstegar samt de flesta typer av rör, inkl. plaströr. Klassad för koncentrerad last på 15 kN. Lätt att applicera till en snygg yta. Mekaniskt motståndskraftig.

Varumärke : Graft
Färg : Off White
Förpackningstorlek : 10
Förpackningsenhet : l/frp
Signalord: Fara
Faroangivelser
Utökad faroangivelse
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Namn
Varumärke
Material
Färg
Antal
Totalt
Köp
Varumärke: Graft
Material:
Färg: Off White
Varumärke: Graft
Material:
Färg: Off White