Affärsidé och vision

Affärsidé

Att vara det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering på den professionella marknaden.

Vision

"Vår vision är att vara en marknadsledande aktör och värdeskapare inom vår bransch, och att där vara känd som en kunnig, lokalt förankrad och tillförlitlig leverantör av absoluta kvalitetsprodukter.”

Framtidens Bevego

Ständiga nyetableringar gör Bevego till ett expansivt företag med bibehållen spetskompetens. Via framtida förvärv vill vi ytterligare befästa vår position som en konkurrenskraftig aktör på marknaden. Den initiala entreprenörsandan och yrkesstoltheten lever kvar och lägger grunden i framtidens Bevego.