Klassificeringar & märkningar

Som ett steg i att underlätta för dig som kund till oss på Bevego har vi valt att börja tillhandahålla information från olika branschdatabaser där fokus ligger på miljö, hållbarhet och säkerhet. Informationen ska underlätta för dig i ditt arbete så att du enklare kan välja produkter och artiklar baserat på de klassificeringar och märkningar de har fått. Bevego som bolag utfärdar inga klassificeringar eller märkningar i dagsläget och vi förlitar oss på att de processer och rutiner som branschdatabaserna har upprätthåller en hög kvalitativ nivå. Vi på Bevego tar miljö, hållbarhet och säkerhet på stort allvar och lägger därför mycket fokus på detta. Framförallt så så är det viktigt för oss på Bevego att dessa tre gemensamt ökar säkerheten och välbefinnandet för våra kunder och för slutkunderna.

Här nedan kan ni läsa mer om de klassificeringar och märkningar vi har valt tydliggöra på vår webbplats/e-handel idag. Vi ser även att denna form av information efterfrågas i allt större utsträckning av våra kunder såväl som slutkunden. Vilket gör att vi kommer arbeta kontinuerligt med att tillhandahålla mer information om vårt sortiment samt deras respektive klassificeringar & märkningar.

BASTA

BETA

basta-logo.png beta-logo.png

Vi tillhandahåller idag information om huruvida vårt soritment finns tillgängligt hos BASTA. BASTA är en icke-vinstdrivande organisation som vänder sig till företag såväl som konsumenter som vill kunna göra medvetna materialval för att undvika ämnen med farliga egenskaper. 

För BETA-produkter är tillverkaren skyldig att göra en riskbedömning och tillhandahålla en miljö- och säkerhetsinformation där det framgår hur produkten skall hanteras under bland annat byggskedet och rivning. Läs mer om BASTA och BETA här.