Mervärden

Vi nöjer oss inte med att tillhandahålla högkvalitativa produkter och förstklassig service. Bevego vill mer! Vi engagerar oss i våra kunder och anställda genom utbildningar och aktiviteter och evenemang.

Utbildning

Vi vet att utveckling ger konkurrensfördelar och bidrar till större trygghet för företagsägare, anställd och slutkund. Bevego erbjuder därför kontinuerligt utbildningar för såväl plåtslagare, ventilations- och isoleringsmontörer som egen personal.

Utbildningarna anordnas i samarbete med konsulter och ledande producenter i branschen.

Aktiviteter och evenemang

Vi tycker det är viktigt att finnas där våra kunder naturligt rör sig. Vanligtvis så är vi med och sponsrar och anordnar en rad olika aktiviteter och evenemang så som SM för unga plåtslagare, Plåt 08-22, Nordbygg, kundresor, frukostträffar och våra egna Minimässor.