Om Bevego

Välkommen till Bevego! Vi är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Bland våra kunder anses vi vara en tillförlitlig leverantör med gott rykte, något vi är mycket stolta över och jobbar hårt för. Vi kavlar gärna upp ärmarna och ser till att vårt sortiment ständigt uppdateras, att vår kvalité är den högsta och våra medarbetare de mest kompetenta.

Verksam på den professionella marknaden

Vi vänder oss till dig som är verksam på den professionella marknaden och arbetar alltid långsiktigt med ledande och stabila leverantörer och tillverkare. Våra främsta kundgrupper är plåtslagare, ventilationsmontörer, isoleringsentreprenörer och småskalig industri.

Kvalitet och erfarenhet

Vårt förhållande till omvärlden bygger på specialisering, tillgänglighet, kompetens och produkter. Vi eftersträvar att varje uppdrag leder till förnyat förtroende och fortsatta affärer.

Den naturliga länken

Nära samarbeten med marknadsledande leverantörer gör att vi kan fungera som den naturliga länken mellan tillverkare och kund. Vi arbetar aktivt med att kunna vår marknad, lösa våra kunders behov, garantera optimala produktflöden och ständigt utveckla vårt sortiment för att säkerställa att vi förblir ett förstahansval för våra kunder.  

Lokalt förankrad

Bevego har en stark lokal förankring med filialer och tillverkande enheter från norr till söder. Indelade i sex regioner med eget ansvar för försäljning och lokal marknadsföring anpassas varje regions utbud efter den lokala marknadens behov. Kunderna har alltid nära till sin distrubutör. Bevego möter kunderna på en gemensam hemmaplan vilket ökar förtroendet och stärker relationen. Vi har det lilla företagets personlighet, i ett stort format.

Logistik

Tillgänglighet är ett av ledorden i Bevegos affärside. Med egen turbilsdistribution finns vårt breda sortiment tillgängligt för snabba leveranser – direkt till önskad adress flera gånger i veckan. Vi klarar hämtkundernas krav på snabb expediering och ser till att rätt vara är på rätt  plats i rätt tid, kvantitet och skick!

Här finns vi