Hållbarhet

Miljö

Bidra till att skydda miljön genom aktiva val i allt vi gör. Vi strävar alltid efter att nå bästa möjliga resultat.

Hälsa & säkerhet

Arbeta för en säker och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom aktiva åtgärder och ständig uppföljning.

Anställdas rättigheter

Säkerställa att anställdas rättigheter efterlevs och företagsledningen ska ha en aktiv dialog med medarbetarna.