Styrka från grunden

Bevego har funnits sedan 1994. Vi bygger vår styrka från grunden.

  • 1994 bildas Bevego Byggplåt & Ventilation AB som ett personalägt bolag, de dåvarande 21 delägarna med lång erfarenhet av plåtslageri- och grossistbranschen, lägger grunden till en professionell och konkurrens-kraftig verksamhet.
  • 2002 Bevego expanderar kontinuerligt med god lönsamhet och köps av företaget Dahl Sverige AB.
  • 2005 går Bevego ihop med Isolator, grundat 1939 och marknadsledande sedan starten. Fusionen blir grunden till ett nytt affärs-område: Teknisk isolering.
  • 2005–2007 sker en rad förvärv av lokala grossiströrelser som fusioneras in i Bevego. Nya filialer öppnas på geografiskt strategiska platser.
  • 2008 stärker Bevego upp inom affärsområdet Byggplåt samt expanderar sin geografiska närvaro i Göteborg och Stockholm genom förvärv av Famex AB.
  • 2011 startar Bevego Industri, med inriktning mot mindre till medelstora industriella företag.
  • 2014 stärker Bevego upp inom affärsområdet Ventilation samt expanderar sin geografiska närvaro i Göteborg med omnejd genom förvärv av Tåpee AB.
  • 2015 stärker Bevego upp inom affärsområdet Byggplåt samt expanderar sin geografiska närvaro i Göteborg och Stockholm med omnejd genom förvärv av Ruukki Express.
  • 2016 stärker Bevego upp inom affärsområdet Ventilation genom expanderad geografisk närvaro med produktion av, i huvudsak, rektangulära ventilationskanaler och ljuddämpare i närheten av Stockholm, Jönköping och Lund genom förvärv av Profiduct AB.
  • 2019 stärker Bevego upp inom affärsområdet Ventilation med en producerande enhet i region syd genom förvärv av Ventilationsplåtslagaren Rolf Bengtsson AB.