Varför visselblåsa?

På Bevego strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Visslan

Vi använder Visslans visselblåsarsystem som säkerställer din anonymitet med hög säkerhet. 
Du når den här: Bevegos visselblåsarkanalVisselpipa.svg

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Bevego. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy, som du hittar här till höger.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.​​​​​​​

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden läs gärna vår visselblåsarpolicy.​​​​​​​