Avisering om inställd prishöjning

21 januari 2022

Det aviserade energikostnadstillägget för Isover mineralullsprodukter gällande från 1 februari dras tillbaka

Bästa kund och samarbetspartner

Det har varit många reaktioner angående tidpunkten och storleken för det aviserade energikostnadstillägget i så nära anslutning till prishöjningen vid årsskiftet.

Bevego har drivit frågan intensivt gentemot vår leverantör Isover och de har nu lyssnat och drar tillbaka sin avisering om det extraordinära energikostnadstillägget.

Det blir med andra ord inte någon prishöjning på Isoverprodukter från 1 februari.

Vi återkommer med framtida aviseringar från våra leverantörer när vi har nya besked för signalerna är tyvärr fortsatt en ökande kostnad för många leverantörer.

Sprid gärna denna information till alla berörda kollegor.

 

Alingsås 21 januari 2022

Med vänlig hälsning

Michael Hjoberg

Affärsområdeschef Teknisk Isolering