Avisering om prisförändring Teknisk Isolering

01 juni 2021

Bästa kund och samarbetspartner

Den fortsatta turbulensen på råvarumarknaden med påföljande kraftigt höjda kostnader för en del råmaterial leder nu till prishöjningar från flera av våra leverantörer.

Därför behöver vi genomföra höjningar gällande nedanstående leverantörer/produktområden.
Prisändringarna kan komma att variera något mellan olika produktgrupper och dimensioner men blir i genomsnitt enligt nedan.

Armacell + 7,3%
Sebald/IGP + 5 - 7%
Froth-Pak + 4%
Tillbehör + 5 - 10% från flera mindre leverantörer

Prisförändringarna gäller för leveranser fr.o.m. 2021-07-01.
Sprid gärna denna information till alla berörda kollegor.

Alingsås 1 juni 2021

Michael Hjoberg
Affärsområdeschef Teknisk Isolering Bevego