Avisering om prisförändring TEKNISK ISOLERING

14 februari 2022

Bästa kund och samarbetspartner

Vi har vi nu fått aviseringar från flera av våra leverantörer om ytterligare prishöjningar,
med hänvisning till höjda kostnader främst för råvaror, transporter och energi.

De genomsnittliga prisförändringarna per leverantör och produktgrupp beräknas bli
enligt nedan.

Paroc Teknisk Isolering mineralull och tillbehör +9,7%
Paroc Byggisolering mineralull och tillbehör (t.ex. FPS17) +14,5%
Isover Teknisk isolering mineralull +10%
Isover Byggisolering mineralull +24,2%
Kooltherm +9%
Superwool +14%
Rörmärkning +8%
Froth-Pak +6%
Glödgad Aluminiumfolie +38%


Ovanstående aviserade prisförändringarna gäller för leveranser fr.o.m. 2022-04-01.

Prisförändringar från övriga mindre isolerings- och tillbehörsleverantörer förändras
löpande i linje med leverantörernas aviseringar.

Sprid gärna denna information till alla berörda kollegor.

Alingsås 14 februari 2022

Med vänlig hälsning
Michael Hjoberg
Affärsområdeschef Teknisk Isolering
Bevego