Avisering om prishöjning

03 januari 2022

Pga extraordinärt energikostnadstillägg för Isover mineralullsprodukter

Bästa kund och samarbetspartner
Vi har fått avisering från Isover om ett extraordinärt energikostnadstillägg för Isovers mineralullsprodukter. Detta energikostnadstillägg baseras på extrema och oförutsedda kostnadsökningar för energi (naturgas och grön el).

Effekten av detta blir att vi tvingas höja priset för Isover mineralullsprodukter med 14,6% med utgångspunkt från dagens prisnivå (2022-01-03). Denna prishöjning gäller för leveranser fr.o.m. 2022-02-01.

Energikostnadstillägget kommer vara kvar så länge som de extrema prisnivåerna på energi kvarstår, preliminärt t.o.m. 30 april 2022. Energikostnadstillägget följer energikostnads-utvecklingen månadsvis och kan komma att innebära ytterligare höjda priser eller sänkta priser månadsvis under den period som Isovers energikostnadstillägg finns kvar.

Sprid gärna denna information till alla berörda kollegor.

Alingsås 3 januari 2022

Med vänlig hälsning

Michael Hjoberg
Affärsområdeschef
Teknisk Isolering Bevego