Gigantiska aggregat för gigantisk gymnasieskola

07 juni 2023

Byggnationen av nya lokaler för Westerlundska gymnasiet i Enköping är i full gång. Detta projekt är Enköpings kommuns största investering någonsin och den uppskattade kostnaden ligger på 550 miljoner kronor. Till de 18 300 kvadratmeter krävs sju riktigt stora ventilationsaggregat, och Ehlin & Larsson som är ventilationsentreprenörer i projektet har valt att beställa Komfovents aggregat genom Bevego. Här i BevegoNytt berättar Teijo Ylitalo mer om projektet och hur det är att montera ventilation i en byggnad helt i trä.

Komfovent har samarbetat med Bevego under flera år för att arbeta in sitt varumärke hos Bevegos kunder. Tillsammans vill Komfovent och Bevego öka kännedomen om fördelarna med att beställa allt på ett ställe, både kanaler och aggregat. Då får du en kontaktperson, en faktura, och samordnade leveranser som Bevego tar ansvar över. Detta kan du läsa mer om i vår artikel Fler projekt med stora ventilationsaggregat.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 1.jpg
När Timo står vid värmeväxlaren ser man hur otroligt stora aggregat och kanaler som kommer krävas i projektet.

Kompetensen var avgörande

”Jag har beställt mindre aggregat från Bevego tidigare men aldrig såhär stora. Det är så enkelt att beställa av Bevego, och när vi har mer tekniska frågor som de själva inte kan svara på ringer vi direkt till Ulrik Merbom som är säljare på Komfovent. Det är jätteskönt att vi kan ha det upplägget för då får vi alltid svar på våra frågor direkt. Den kompetensen som Ulrik har är en stor anledning till att vi valt att köpa aggregat från Komfovent genom Bevego, jag känner mig trygg med det upplägget.” säger Teijo Ylitalo som är projektledare på Ehlin & Larsson.

Ehlin & Larsson grundades 1999 av bröderna Anders och Tore Ehlin som sedan 2022 är en del utav Assemblin. Företaget arbetar inom två kompletterande områden, ventilation och styr. Inom styr ligger fokus på datoriserade styrsystem för fastighetsövervakning samt luftbehandlig. Det var under 2021 som Ehlin & Larsson lämnade in ett anbud i upphandlingen för Westerlundska gymnasiet i Enköping.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 2.jpg
Arbete i fläktrum på Westerlundska gymnasiet. Foto från Ehlin & Larsson, om inget annat anges.

”När vi tar in offerter på material i såhär omfattande projekt kommer man upp i stora summor, och då kan även skillnaderna mellan olika offerter bli stor. I detta projekt skiljde vissa offerter med sexsiffriga belopp, och priset är ju som bekant viktigt. Det är också utmanande att hitta balansen i när man ska låsa priserna. Priserna har ju gått upp och ner, och det går lång tid mellan anbud och leverans. Förr eller senare måste man ju låsa affärerna.” berättar Teijo.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 3.jpg
Flygfoto taget av Peab under januari 2023.

Nya lokaler för Westerlundska gymnasiet

Efter en förstudie och flera politiska beslut i Enköpings kommun togs det sista beslutet under maj 2020, för att man skulle kunna gå vidare med förverkligandet av Westerlundska gymnasiet. PEAB vann upphandlingen i februari 2021 och under hösten påbörjades byggnationen. Gymnasieskolan byggs för 1600 elever och 200 lärare. Det blir tre huskroppar i trä med tre våningar i varje hus, samt en fjärde våning där bland annat fläktrummen ryms. För ventilationsentreprenörerna Ehlin & Larsson innebär detta att bra inomhusklimat och luft till 1800 personer ska hanteras.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 4.jpg
Kanalmontage på hög höjd i skolans aula.

Ehlin & Larsson har genomfört ventilationsprojekteringen i egen regi. Denna pågick parallellt med den påbörjade byggnationen och var klar under april 2022. Tillsammans med alla inblandade yrkesgrupper blev det många långa möten gällande projekteringen, för att gå igenom varje detalj ytterst noga och planera för ett projekt som kan flyta på smidigt. Att Ehlin & Larsson har egna projektörer gör dialogen för ventilationsmontörerna enkel när det dyker upp frågor.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 5.jpg
Bilder från byggprocessen då stommen i trä monterades.

Stomme av trä underlättar arbetet

”Jag var precis ute på bygget och idag hade det dykt upp några utmaningar, då ringde ledande ventilationsmontör till vår konstruktör och så kunde man tillsammans reda ut det. När man har en så nära dialog kan arbetet flyta på smidigare. Det är roligt att fastigheten är byggd helt i trä, vi har aldrig varit med i ett liknande projekt tidigare. Det mycket lättare för oss som ventilationsmontörer att arbeta i trä. Allt går att lösa med skruv, eftersom det inte finns någon betong slipper man expander och dylikt. Sätter man en upphängning lite fel är det bara att skruva ur och skruva i på rätt plats.” säger Teijo.

De sju olika ventilationsaggregaten har olika betjäningsytor, ett av aggregaten är till exempel ett storköksaggregat. För att täcka de stora ytorna är anslutningarna från aggregaten extremt stora. Tejio nämner 2500 x 1600 mm och 2200 x 1400 mm som exempel på de rektangulära kanalernas mått. Både aggregaten och de allra största kanalerna var tvungna att lyftas in i byggnaden med kran innan taket kom på plats.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 6.jpg
Timo vid en värmeväxlare och ledande montör Fredrik vid ett aggregat.

Aggregat som uppfyller alla krav

”När vi skulle välja aggregat till projektet fick vi hjälp av Ulrik på Komfovent som tog fram produkter som motsvarade det som var föreskrivet. Det finns ju krav på att aggregaten ska klara en viss värmeåtervinning, ha euroventcertifikat, med mera. Ulrik kan alltid hjälpa oss att hitta de bästa lösningarna, och han kan komma med nya idéer som vi inte tänkt på själva. Här på Westerlundska gymnasiet är det en annan firma som ansvarar för styr, och kommer att koppla in Siemens produkter i Komfovents aggregat. Enköpings kommun har ramavtal med Siemens och eftersom vi inte arbetar med det varumärket så gör vi inte styret i eget regi på detta projekt.” säger Teijo.

Vecka 23_ehlin och larsson_bevegonytt_ventilation_bild 7.jpg
Arkitektillustration av White Arkitektbyrå, som visar entrétorget vid nya gymnasiet.

En riktigt snygg skola

”Det är kul att vara med i ett projekt med trästomme eftersom vi inte är vana vid det, och att det är så stort är ju en utmaning! Det är viktigt att ha koll på tidplaner, personal och leveranser.” säger Teijo och fortsätter. ”Detta kommer bli en riktigt snygg skola! På fasaden blir det tegel och när man går runt inne i skolan kommer man att se delar av trästommen, och det är tjocka rejäla trappor av trä. Det pratas en hel del om att detta blir årets skolbygge.”

Ehlin & Larsson som har sin bas i Västerås handlar mycket från Bevegos filial i just Västerås. Vid projekt som Westerlundska gymnasiet i Enköping är det enkelt att beställa materialet från filialen i Eskilstuna. ”Det är smidigt att ha en leverantör som Bevego som håller i helheten. Jag har ett projekt i Västerås just nu där Bevego levererar det mesta, till kvarteret Förseglet med 183 lägenheter. Det är väldigt skönt att ha en enda kontaktperson och själv slippa maila olika aktörer. Även när det gäller aggregat så har Bevego varit väldigt behjälpliga.” avslutar Teijo.