Ny koppar på det 50 meter höga vattentornet

29 juni 2023

Södervärns vattentorn invigdes 1916, då pumpades vatten upp i det över 50 meter höga tornet för att boende i närområdet skulle få bra tryck i sin dusch och kökskranar. Vattentornet togs ur bruk 2015 och nu pågår den renovering av tak och fasad som Malmö kommun beslutat om. Genom Team Bygg Skåne fick företaget Plåttjänst i uppdrag att lägga om det kupolformade koppartaket. Här berättar Martin Plym, som driver Plåttjänst, om det ovanliga arbetet.

”Detta är ett udda projekt. Taket är format som en kupol så längst ner sitter plåten helt vertikalt, där var det som att arbeta på en vägg. Ju högre upp på taket desto mer lutar plåten, och längst upp ligger den i princip horisontellt. Eftersom plåtslagarna inte kunde gå på plåten byggdes specialanpassade stegar över kupolen som de kunde arbeta från. Att vara uppe på tak är man ju van vid som plåtslagare, så att arbeta på 50 meters höjd gick bra. Det fanns ju en bygghiss som tur var!” säger Martin Plym på Plåttjänst.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_1.jpg

Ett tak i dåligt skick

Både tak och fasad var i behov av renovering, och när en ställning skulle byggas upp ville Malmö kommun som är beställare passa på att genomföra båda renoveringarna samtidigt. När det gamla koppartaket monterades ner upptäcktes att skadorna på taket var mer omfattande än man trott, och efter att Team Bygg Skåne bytt ut rötskadade takstolar och lagt om pappen på taket var det sommaren 2022 dags för Plåttjänst att påbörja sitt uppdrag.

”I mitten av 80-talet gjorde man en lagning av koppartaket. Jag tror att anledningen var att plåten var på väg att lossna när det blåste. Då har man tagit det säkra före det osäkra och lagat genom att skruva fast ny plåt, och skruvat direkt i plåten. När det är bråttom gör man det som en säkerhetsåtgärd, och då blir det läckage i taket för eller senare. Vattentornet är ett landmärke i Malmö och man ser det från alla stora vägar, så i alla år har man ju sett den där nyansskillnaden efter lagningen. Det blir trevligt att hela taket får en och samma kulör igen.” säger Martin.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_2.jpg
Vacker utsikt från toppen även grå dagar.

Hög hantverksskicklighet

Förutom att ett kupolformat tak skapar en utmanande arbetsmiljö är det ett annorlunda plåtslageriarbete och hög hantverksskicklighet som krävs. ”Alla banden är ju svängda för att bilda en rund form. Det svåraste i projektet har varit att få fram alla mått och vinklar, det är ett annorlunda och utmanande plåtslageriarbete. Till stor del har vi kunnat använda oss av de gamla banden för att göra mallar, det har underlättat arbetet.” berättar Martin.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_3.jpg

Vilka är Plåttjänst?

Plåttjänst är ett familjeföretag i Malmö som grundades 1979. Martin Plym är nu andra generationen som driver företaget, som idag har 12 anställda. Plåttjänst har ca 10–15 projekt igång samtidigt och kunderna är allt från fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar. Martin arbetar som projektledare och i hans roll ingår arbetsledning, kalkyl och allt där emellan. Verkstaden finns i Oxie i Malmö och har varit extra viktigt i arbetet på Södervärns vattentorn.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_4.jpg

Ännu fler utmaningar

”I början av projektet var det tal om att välja plåt i ärggrön aluminium, men Malmö kommun ville att det skulle vara äkta koppar. Att koppar är så stöldbegärligt har gjort projektet ännu mer utmanande och vi har fått arbeta lite annorlunda. All tillverkning har skett i verkstaden men istället för att köra ut delarna till arbetsplatsen när de varit klara har vi förvarat de på firman. Vi har bara kört ut så mycket material som vi kunnat montera under en vecka. Det är ju alltid lättare om man redan har allt material på byggarbetsplatsen, men det var så här vi fick lösa det denna gång.” berättar Martin.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_5.jpg
En titt ner i Södervärns vattentorn från insidan.

Under våren 2023 var det nya koppartaket på Södervärns vattentorn färdigt och Plåttjänst avslutade sitt arbete i projektet där fyra plåtslagare har arbetat tillsammans. På vattentornets fasad finns detaljer i ärgad koppar som bedömdes vara i gott skick, och man beslöt sig för att behålla dessa originaldetaljer. Det nya blanka koppartaket har redan börjat mattas ner av väder och vind, och om ca 40 år kommer det att få en liknande grön färg och matcha detaljerna på fasaden.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_6.jpg

Kopparplåt från Bevego

”Kopparplåten på Södervärns vattentorn kommer från Aurubis Finland Oy och är beställd genom Bevego. Vi handlar mycket på Bevego och har gjort ända sedan de startade 1994. Sedan 15 år tillbaka har vi mest kontakt med Anders Bäckström på filialen i Malmö, det är smidigt! Från början var det inte tänkt att vi skulle byta all plåt på vattentornet och vi hade endast beställt en viss mängd kopparplåt. Men i takt med att uppdraget växte och vi såg att det skulle gå åt mer plåt var det väldigt enkelt att komplettera beställningen.” avslutar Martin.

Vad som nu kommer att hända med vattentornet är inte bestämt. Blir det lägenheter eller kanske ett konstmuseum? En 50 meter hög byggnad utan hiss, med några få små fönster utplacerade på tornets fasad kommer kanske fortsätta att bjuda på utmaningar i framtiden. Det återstår att se. Plåttjänst kan i alla fall känna sig stolta över sitt arbete på landmärket som syns från många delar av Malmö.

Vecka 26_BeegoNytt_sodervarns vattentorn_plattjanst_bild_7.jpg
Martin Plym på Plåttjänst och Anders Bäckström, regionchef på Bevego Syd.