Testar biogas för 100 procent fossilfria transporter

04 oktober 2023

År 2030 ska Bevegos fordonsflotta med 36 turbilar drivas på bränslen som är helt fossilfria. Därför pågår just nu tester med olika fordon ute på filialerna, för att undersöka vilka fossilfria alternativ som fungerar i verksamheten. Biogas är en hållbar och förnybar resurs som bidrar till betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med diesel. Filialen i Bäckebol testar att köra sin turbil på komprimerad biogas (CBG), medan filialen i Trollhättan har en turbil på flytande biogas (LBG) för att undersöka för- och nackdelar.

Vecka 40_Biogas_bild 1.jpg
Håkan kör lastbil på flytande biogas för filialen i Trollhättan.

Sverige arbetar med miljömål är som uppdelade i fem etapper och som grundar sig i Parisavtalet. Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter innebär att vi ska minska växthusgasutsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med år 2010. Detta ska nås genom nya energieffektivare fordon och ökad användning av biodrivmedel.

”Vi på Bevego är också en del av Transportutmaningen från Fossilfritt Sverige där målet är att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter, senast år 2030. Frågan är inte om vi når målet utan när. Fossilfria alternativ finns att välja på när de avtal vi sitter i löper ut. Nu börjar även kunderna att ställa krav.” säger Fredrik Leyon, logistikchef på Bevego.

Vecka 40_Biogas_bild 2.jpg
Jesper kör Bäckebols turbil som drivs av komprimerad biogas.

Rätt fossilfritt drivmedel på rätt plats

Biogas är en del i Bevegos arbete för hållbara transporter. Strategin är att i mindre skala testa flera olika fossilfria drivmedel som finns tillgängliga på marknaden för att utforska och utvärdera hur de fungerar i verksamheten över tid. Eftersom tekniken utvecklas och förutsättningarna hela tiden förändras är strategin att skapa en förståelse för de olika alternativen, för att sedan kunna välja det som är långsiktigt mest hållbart.


Utöver Biogas testar Bevego både el och HVO100. Elbilarna EL-Louise och Elton kan du läsa om här i BevegoNytt.


BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som arbetar för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling i östra Mellansverige och Stockholmsregionen, och som stöttar företag i omställningen till fossilfria transporter. Här arbetar Andreas Olsson som sakkunnig inom godstransporter.

”På BioDriv Öst har vi en stark tro på biogasen. Vi behöver använda alla fossilfria alternativ som finns, och det är viktigt att vi inte skapar en situation där de kannibaliserar på varandra. Sätter man bara rätt drivmedel till rätt användningsområde blir det som mest hållbart och kostnadseffektivt. Biogas kommer inte att vara bäst överallt, men det är till exempel väldigt bra om man har utmaningar med räckvidd.” säger Andreas Olsson.

Vecka 40_Biogas_bild 3.jpg
André är transportsamordnare i Bäckebol och lägger rutterna för turbilen.

Turbil på komprimerad biogas i Bäckebol

Sedan den 1 september 2022 kör chauffören Jesper i Bäckebol i Göteborg en distributionsbil som drivs av komprimerad biogas, en transporttjänst som Bevego köper in genom företaget Fraktkedjan. ”När jag började arbeta på åkeriet fick jag vara med och påverka vad jag skulle köra. Lastbilen på biogas som var beställd till Bevego var ju helt ny så det kändes roligt att få köra den. Annars gillar jag stora motorer som låter mycket, men att få vara med och testa biogas är kul, det är något nytt för mig och det fungerar jättebra att köra med.” säger Jesper.

Jesper levererar material lokalt i Göteborg och sträckorna med turbilen blir relativt korta. André är transportsamordnare i Bäckebol och lägger rutterna som Jesper följer. På en dag kan han hinna så mycket som tio turer fram och tillbaka till filialen för att lasta nya ordrar och leverera till kunderna. Turbilen kommer upp i cirka 15–20 mil på en dag, och en full tank räcker för cirka 60 mil. Just tankställen och bristen på anläggningar i Sverige är fortfarande den stora utmaningen kring biogas.

Vecka 40_Biogas_bild 4.jpg
Fredrik Leyon, Bevego. Martin Sternlert, Fraktkedjan. André Börjesson, Bevego.

Utmaningar med långa avstånd till tankställen

I Trollhättan är det företaget Centralen som levererar transporttjänsten till Bevego, en lastbil som drivs på flytande biogas och som körs av chauffören Håkan. Transportpoolen är det åkeri som är anslutet med bil och chaufför till Centralen, och som kör för Bevego. Patrik Persson är affärsområdeschef inom distribution och berättar att man på Centralen just nu genomför en stor satsning på att bygga en tankstation för biogas vid Trestad Center som ska stå klar vid årsskiftet. Att företag satsar på tankstationer för biogas möjliggör för fler företag att införa det fossila bränslet i sin verksamhet, och är otroligt viktigt för hela utvecklingen av biogas.

”För oss på Bevego är det otroligt värdefullt att ha partner som Fraktkedjan, Centralen och Transportpoolen. De är både experter på transporter och kompetenta inom hållbarhetsfrågor. Eftersom vi har tydliga mål och krav på oss från ledningen är det viktigt för oss att arbeta med företag med stort fokus på miljön, och som kan hjälpa oss att nå våra mål. Dessa frågor är så viktiga att de är värt att betala extra för. Jag tror att fler företag hade tjänat på att bli duktiga på hållbarhetsfrågor och arbeta med det.” säger Fredrik.

Vecka 40_Biogas_bild 5.jpg

Bilen som Håkan i Trollhättan kör är en dragbil med släp som går cirka 100 mil på en tank. Att köra på flytande biogas där energitätheten är högre jämfört med komprimerad biogas innebär att körsträckan blir längre. Håkan levererar material till Bevegos kunder i ett stort distributionsområde med filialen i Trollhättan som utgångspunkt. Vissa dagar kommer han upp i över 40 mils körning med många stopp hos kunderna, och när det en till två gånger i veckan är dags att tanka är det i Vårgårda och Mariestad som närmaste biogasen finns. Så snart Centralens nya tankstation några minuter härifrån är klar blir rutterna och planeringen kring tankning betydligt mer flexibel.

Vecka 40_Biogas_bild 6.jpg

Begränsad infrastruktur kring tankställen

”Biogas har funnits länge och är beprövat, till exempel bussar har kört på biogas sedan 90-talet. Där har man haft egna tanklösningar på bussdepåer så att infrastrukturen blivit smidig. Offentliga tankställen har däremot varit begränsade historiskt, men de senaste 10 åren har fler och fler företag satsat på biodrivmedel och fler tankställen har tillkommit. Ju fler tankställen vi får desto mer kommer efterfrågan på biogas att öka, och desto snabbare kan vi sänka utsläppen. Allt tyder också på att skattebefrielsen som fanns på biogas kommer att komma tillbaka, och vi hoppas att det sker skyndsamt. Det gör mycket på sista raden för transportföretag.” berättar Andreas på BioDriv Öst.

Vecka 40_Biogas_bild 7.jpg

Filialen i Trollhättan testar flytande biogas

För att följa sin strategi och testa de fossilfria bränslen som är tillgängliga ville Bevego implementera både flytande biogas och komprimerad biogas i fordonsflottan. Filialen i Bäckebol valdes för komprimerad biogas eftersom de arbetar med stadsdistribution och kör kortare sträckor, medan filialen i Trollhättan som också skulle byta lastbil kör längre sträckor som lämpar sig för den flytande biogasen.

”Det är ingen stor skillnad på att köra en lastbil på flytande biogas jämfört med diesel, det blir lite tystare i hytten och det krävs lite mer planering med tankningen bara. Det var ovant att tanka biogas i början men när man lärt sig är det inga konstigheter. Flytande biogas är minus 160 grader och när det åker genom slangarna låter det och knäpper, men man vänjer sig. Man ska också tömma och avlufta tanken varje gång, men det går på några minuter.” säger Håkan.

Vecka 40_Biogas_bild 8.jpg

Bra resultat i verksamheten

”Nu har vi kört med biogasbilarna ett tag och den komprimerade biogasen har fungerat bra för kortare sträckor i Bäckebol, och den flytande biogasen för de längre sträckorna i Trollhättan. Nu återstår att se vad som händer med infrastrukturen kring tankställena och i politiken för att veta vad man ska satsa på för fossilfritt drivmedel i framtiden.” säger Fredrik.

Vecka 40_Biogas_bild 9.jpg


Lite fakta om biogas

Vad är biogas?

Biogas tillverkas genom att organiskt material som matavfall, gödsel och andra biologiska restprodukter bryts ner genom en icke syrekrävande process. Resultatet blir en gas som i huvudsak består av metan och som kan användas som fordonsbränsle. Biogas är en förnybar resurs och utsläppen av växthusgaser från biogasfordon är betydligt lägre jämfört med dieselbilar.

Vilka är fördelarna med biogas?

När biogas ersätter fossila drivmedel bidrar det till att minska växthusutsläppen. Det förbättrar luftkvaliteten i städerna eftersom biogasdrivna fordon ger en sänkning av både kväveoxider och skadliga partiklar. Biogas produceras dessutom i Sverige och påverkas inte av världsmarknadspriserna i lika stor utsträckning som fossila drivmedel, vilket bidrar till en stabilare prisbild över tid. Biogas är ett system för cirkulär ekonomi och genom att vara ett förnyelsebart drivmedel med liten klimatpåverkan, som också innebär en liten mängd avfall, är biogasen viktig i övergången till ett hållbart energisystem.

Vad är skillnaden på flytande- och komprimerad biogas?

Flytande biogas skapas genom att gasen kyls ner till mycket låga temperaturer och övergår till vätska. Flytande biogas tar mindre plats vid lagring och transport jämfört med komprimerad biogas, som istället komprimeras under högt tryck och förvaras i tryckbehållare. Det innebär att den flytande biogasen har högre energitäthet och ger längre räckvidd.