Uppdaterad branschstandard inom teknisk isolering

31 maj 2023

För tre år sedan lanserade branschorganisationen IF - Isoleringsfirmornas förening en Branschstandard för teknisk isolering (BTI). Riktlinjerna håller på att arbetas in i branschen, och för att möta responsen och bli ännu mer hållbara har nu en uppdatering gjorts. Här i BevegoNytt berättar Johan Sjölund, IF, om den nya utgåvan, samt vad som kan göras i den ständigt aktuella frågan om kompetensförsörjning.

Uppmuntra till individuell beräkning av varje projekt

Den 30 mars 2020 publicerade Isoleringsfirmornas förening en ny branschstandard för teknisk isolering (BTI) gällande rör och kanaler. Denna standard ersatte bland annat den så kallade AMA-tabellen som ingick i RA (Råd och Anvisningar) AMA VVS & Kyla 2016 och som utgick 2019. Ett syfte med standarden var att öka statusen kring teknisk isolering, och att påverka byggbranschen att prioritera området så att installation kan göras på det energieffektivaste sättet. Där handlar det mycket om att öka förståelsen för att isoleringsföretagen måste få plats, och behöver komma in i projekt i ett tidigare skede än vad som sker idag.Vecka 22_uppdaterad branschstandard_Johan sjolund_bild 2.png

Den 14 april 2023 fastställdes en uppdaterad branschstandard från Isoleringsfirmornas förening, utgåva 2, kallad BTI:2023. ”Anledningen till att vi nu gjort en revidering av branschstandarden är att vi sett att man gått hårt på de rekommendationer kring isoleringsklasser som fanns i utgåva 1. Nu har vi gjort skrivningen mjukare och kallar det istället för förslag, inte rekommendationer. Det är en indirekt uppmaning till att själv göra en beräkning för varje specifikt projekt.” säger Johan Sjölund som är verksamhetschef på Isoleringsfirmornas förening.

Förberedd på Boverkets uppdatering 2024

I den uppdaterade utgåvan har man tagit hänsyn till att Boverket just nu arbetar med att uppdatera sina föreskrifter. Boverkets byggregler moderniseras i ett projekt med arbetsnamnet Möjligheternas byggregler, och de uppdaterade byggreglerna kommer att börja gälla under senare delen av 2024. Med den uppdaterade branschstandarden för teknisk isolering är isoleringsbranschen nu väl förberedda för förändringarna. 

Utöver en mjukare skrivning och större flexibilitet kring isoleringsklasser har två bilagor tillkommit i den nya utgåvan, BTI:2023. Den ena är ett hjälpmedel för beräkning av U-värden för att uppfylla standardens isoleringsklasser, och den andra är en kort sammanfattning av koder för teknisk isolering som används inom Building Information Properties (BIP).

Vecka 22_uppdaterad branschstandard_teknisk isolering_bild 1.jpg

Mindre materialåtgång och färre transporter

”Generellt kan man säga att isoleringstjocklekarna i utgåva två nu blir lite tunnare. I den första utgåvan var de väl tilltagna, men om man nu gör en egen beräkning i varje enskilt projekt kan man komma ner lite i tjocklek och samtidigt klara energikraven. Det är ett hållbarhetsperspektiv i det, det går åt mindre material och kostnaderna för logistik och transport blir lägre när det går åt mindre material. Detta har vägts på guldvåg kan man säga, vi ska självklart inte tumma på att bidra till energieffektiva installationer.” säger Johan.

Att kunna använda isoleringsmaterial med en mindre tjocklek innebär också en bättre arbetsmiljö. Produkterna blir lättare att bära och montera samt att den totala ergonomin ökar. ”Vi tar hela tiden in feedback från IF-skolan som branschen själva driver, och inför båda utgåvorna tog vi in mycket feedback från företag i branschen. Både beställare, konstruktörer och entreprenörer står bakom de nya förslagen, och vi har redan fått indikationer på att den nya uppdateringen uppskattas ute i verksamheterna.” säger Johan.

Kompetensförsörjning inom teknisk isolering

En annan viktig aspekt för att lyfta statusen för teknisk isolering och få in fler yrkesverksamma i branschen är kompetensförsörjning. Detta var en punkt som togs upp under Isoleringsfirmornas förenings årsmöte i maj. Fokus låg då på att alla i branschen måste hjälpas åt. Det finns inget enkelt sätt att lösa bristen på isoleringsmontörer, och ett fåtal aktörer kan inte lösa branschens utmaning på egen hand.

Efterlyser företag som bidrar med arbetsplatsförlagt lärande, APL

Den stora utmaningen just nu är inte att personer inte vill utbilda sig till isoleringsmontör, utmaningen är att få isoleringsfirmor att ta emot personer som är under utbildning. Både praktisk och teoretisk utbildning finns bland annat genom Yrkesvux på flera platser i Sverige, men för att bli utbildad isoleringsmontör behöver du erfarenhet från arbetslivet i form av APL, arbetsplatsförlagt lärande. Finns det inte möjlighet till APL blir det svårt att få ut nya montörer.

”Drömmen för en isoleringsfirma är såklart att anställa en färdigbakad montör, som kan börja arbeta självständigt från dag ett. Just nu är det få företag som tar emot lärlingar och därför har vi svårt att få in fler montörer i branschen. Nu är det högt tryck och kompetensbristen är stor, och det är en stor del yrkesverksamma som går i pension inom kort. Många företag har förlitat sig på utländsk arbetskraft, men det är också svårt att få tag på och börjar dessutom bli väldigt dyrt.” säger Johan.

Ett gyllene tillfälle för isoleringsföretag

De som utbildar sig till isoleringsmontör via Yrkesvux-utbildning är berättigade studiebidrag, och att som isoleringsfirma ta emot en lärling kostar inga pengar. Det som krävs av företaget är att utse en handledare som kan introducera lärlingen för yrket och arbetsplatsen, och ta med eleven ut på sina uppdrag. Detta är ett gyllene tillfälle för isoleringsfirmor att få en hjälpande hand i det vardagliga arbetet, och ofta dröjer det inte länge innan en lärling kan arbeta självständigt.

”En annan rolig nyhet som kommer stärka yrket som isoleringsmontör är att IF-skolan ska erbjuda validering. Det riktar sig till personer som redan jobbar i branschen men som inte har någon utbildning. En isoleringsmontör kommer kunna göra ett teoriprov som IF-skolan bistår med, och arbetsgivaren validerar att montörens praktiska kunskaper uppfyller grundutbildningen. På så sätt kan man bli diplomerad på samma nivå som GTI, Grundutbildning Teknisk Isolering. IF-skolan är sedan en tid tillbaka ID06 kompetensregistrator, vilket innebär att du som montör kan få dina kompetenser registrerade på ditt ID06-kort.” säger Johan.

Vill skapa stolthet hos isoleringsmontörer

Majoriteten av montörerna inom teknisk isolering har halkat in i branschen på ett bananskal och har ingen utbildning inom området. Då har man heller inget bevis på att man är bra på det man gör. Förutom att det är roligt att själv vara diplomerad montör kan arbetsgivare stoltsera med utbildad personal. Det händer också att beställare har krav på en viss kompetensnivå på personalen, med GTI-diplomering kan man säkerställa kvaliteten i ett projekt. Att ha sin kompetens på papper är positivt för hela branschen, och isoleringsmontörer ska vara stolta över sitt arbete. Något som utbildning kan bidra med. IF-skolans slogan lyder: En värld av energihjältar!