Infästningssystem för solpaneler

Bevego är återförsäljare för Weland Ståls solpanelsinfästning. Vi lagerför Welands infästningssystem på vårt centrallager i Landvetter och kan snabbt leverera till alla lokala filialer runt om i Sverige. Kontakta din närmsta filial för att få hjälp med din beställning. 

Weland Stål har utvecklat infästningssystem för solpaneler som är anpassade för våra nordiska förhållanden. De är beräknade och testade för att klara tuffa vind- och snöförhållanden. 

Welands infästningssytem erbjuder olika lösningar för varierande behov. Det finns system för montage parallellt med taket, ett nyutvecklat system för låglutande montage på 15 grader från taket, samt höglutande system i form av ett stativ med ställbar lutning från 0-50 grader. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. 

Produkterna tillverkas i Zink/Magnesium ZM310. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.

Hela sortimentet finns hos Bevego

Nu finns hela sortimentet från Weland Stål tillgängligt via Bevego. Vi lagerhåller produkterna på vårt centrallager i Landvetter och kan snabbt leverera till alla lokala filialer runt om i Sverige.

Bevego har under många år arbetat med Weland Stål som leverantör inom taksäkerhet och har mycket god kännedom inom området, och har nu även utbildats inom infästning för solpaneler. Ute på filialerna finns kunniga medarbetare som kan guida dig till rätt produkter beroende på applikation och vilka paneler som ska monteras.

Kalkylprogram för beräkningar och dokumentation

Weland Stål använder sig av ett praktiskt och användarvänligt kalkylprogram där man får hjälp med beräkningar, dimensioner och ritningar. Verktyget kommer du åt här på Welands hemsida, och du kan också ta hjälp av Bevegos medarbetare som är utbildade i verktyget. Du matar in information som taktyp, mått och geografi, och får fram ett optimalt underlag för projektet. Dokumentationen berättar hur mycket och vilken typ av solcellsinfästning som ska användas, och hur den ska monteras.

Kontakta din närmsta filial för att få hjälp med din beställning av infästning för solpaneler. 

 


Infästningssystem och taksäkerhet

Låglutande system

weland_solpaneler_laglutande.jpgEn ny enkel lösning för platta tak med infästningspunkt i varje hörn på solpanelen. 

Solpanelerna monteras till ett lågt fäste i framkant och ett högt fäste i bakkant. Panelen lutar 15 grader från taket för att optimera avrinning och möta solinstrålningen. Nästa panel monteras vid sidan om 1:a panelen till samma fäste vilket ger ett sammankopplat system med få infästnings­punkter.

Fästena monteras med fördel till Welands tätplåt och vid flera rader förankras högfäste och nästa rads lågfäste i samma infästning. Fästena är förberedda för upphängning av kabelskenor och vid montage med tätplåt förbinds jordningen via infästningen. Systemet kan även monteras med ballast och förses med vindplåtar och lösa jordbleck.

Höglutande system

weland_solpaneler_hoglutande.jpgVid montage på tak eller mark kan stativ användas för att vinkla panelerna från 0-50 grader mot solen. Vi lagerhåller en ställbar lösning men kan även erbjuda mer projektanpassade lösningar.

På stativet monteras Weland Ståls egenutvecklade skena som kombinerar flexibilitet med hög bärförmåga. Skenan skarvas enkelt med beslag för att byggas vidare till önskad längd. Med mitt- och ändklammor monteras sedan solpanelen enkelt in i infästningsskenan.

Detta höglutande system med stativ kan även användas på marken.

Parallella system

weland_solpaneler_parallella.jpgWeland Stål har utvecklat en egen infästningsskena som kombinerar flexibilitet med hög bärförmåga. Skenan skarvas enkelt med beslag för att byggas vidare till önskad längd. Skenan är även förbered för korsmontage.

Skenan kan monteras till takfästena tvärs eller längs med takfallet beroende på hur panelen skall vändas.

Med mitt- och ändklammor monteras solpanelen enkelt till infästningsskenan. Klämmor och ändlock finns även i svart utförande att använda ihop med svarta paneler.

Infästningar för alla typer av tak

Weland Stål har med sin mångåriga erfarenhet från taksäkerhet en mängd olika infästningsalternativ för olika underlag och takkonstruktioner. Det finns lösningar till tak med betong och tegelpannor, släta och profilerade plåttak, tätskikt m.m.

Säkerhet på tak

Vid takarbete är det mycket viktigt att tänka på säkerheten. Varje installerad solcellsanläggning kommer även utgöra ett nytt serviceställe på byggnaden. För att underlätta servicen av solpanelerna på taket kan vi hjälpa er att skapa en säker arbetsplats med fästen för livlina, stabila gångvägar och andra lösningar för din säkerhet.