LATEXFOGMASSA

ÖVERMÅLNINGSBAR LATEXFOGMASSA FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK. TÄTAR MOT DAMM, DRAG OCH LJUD.

Visar 1 av totalt 1

Valda filter gav inga träff

 
Varumärke
Material
Färg
27561279_01.jpg

SIKACRYL 105 PROFESSIONAL 0,3L

Art nr: 27561279
Förpk.stk: 300
Varumärke: Sika
Färg: Vit
Sika
Vit

SIKACRYL 105 PROFESSIONAL 0,3L

Art nr: 27561279
Förpackningsstorlek: 300 ml/frp
Akrylfogmassa för tätning inomhus.
Varumärke:
Sika
Färg:
Vit
Färgkod RAL:
9010
Färgkod NCS:
0502Y
Sikacryl-105 Professional
Akryl/latexfog med ljuddämpande egenskaper.
Används till tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, limning av gipsskivor på regel, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Vid limning av skivor mot stål eller träregel skall skivan fixeras med min 9 skruv/m².

Fara

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.