FROTH-PAK 600

SNABB OCH ENKEL SPRAYSKUMISOLERING FÖR PROFESSIONELLT BRUK. VOLYM NÅS EFTER 60 SEKUNDER OCH ÄR HÄRDAT EFTER 5 MINUTER.

Visar 2 av totalt 2

Valda filter gav inga träff

 
Varumärke
Material
Färg
FP600QRP_01.jpg

FROTH PAK 600 QR POLYOL

Art nr: FP600QRP
Varumärke: Froth Pak
Froth Pak

FROTH PAK 600 QR POLYOL

Art nr: FP600QRP
Förpackningsstorlek:
FROTH-PAK 600 QR polyol. Måste användas i kombination med FROTHPAK 600 iso.
Varumärke:
Froth Pak
FROTH-PAK 600 QR polyol måste användas i kombination med
FROTHPAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande polyuretanskum med en extra snabb härdningstid.
Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 30 sekunder, är
härdat inom fem minuter och har en densitet på 30 kg/m³.

Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning (SR, slow rise), eller snabb volymökning (QR, quick rise). Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.
Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter.

  • De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på ± 25 kg.
  • FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.
  • Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 600. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.
  • Avkastning: Froth Pak 600, ger 1250 - 1430 liter expanderat skum.

Varning

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
FP600SRP_01.jpg

FROTH PAK 600 SR POLYOL

Art nr: FP600SRP
Varumärke: Froth Pak
Froth Pak

FROTH PAK 600 SR POLYOL

Art nr: FP600SRP
Förpackningsstorlek:
FROTH-PAK Polyuretanskum 600 SR polyol. Måste användas i kombination med FROTHPAK 600 iso.
Varumärke:
Froth Pak
FROTH-PAK 600 SR polyol måste användas i kombination med FROTH-PAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande polyuretanskum med långsam härdningstid. Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 60 sekunder, är härdat inom åtta minuter och har en densitet på 30 kg/m3.

Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning (SR, slow rise), eller snabb volymökning (QR, quick rise).
Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.
Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter.

  • De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på ± 25 kg.
  • FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.
  • Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 600. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.
  • Avkastning: Froth Pak 600, ger 1250 - 1430 liter expanderat skum.

Varning

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.