Piktogram GHS04 Piktogram GHS07 Piktogram GHS08

Froth Pak

FROTH PAK 600 ISO

Artikelnummer FP600ISO

FROTH-PAK 600 ISO Polyuretanskum. De två baskomponenterna, isocyanat och polyol, bildar tillsammans isolerande polyuretanskum.

Läs mer
Lång beskrivning :

FROTH-PAK 600 ISO måste användas i kombination med FROTH-PAK 600 polyol.

Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning (SR, slow rise), snabb volymökning (QR, quick rise).
Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.
Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter.

 

 

  • De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på ± 25 kg.
  • FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.
  • Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 600. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.
  • Avkastning: Froth Pak 600, 1250 - 1430 liter expanderat skum.


Säkerhetsdatablad m m finns att ladda ned under Tekniska dokument samt via QR-kod på produktens förpackning.

 

 

Varumärke : Froth Pak
Klassificering & Märkning : Basta
Namn
Varumärke
Material
Färg
Antal
Totalt
Köp

FROTH PAK 600 ISO

Artikelnummer FP600ISO
Varumärke: Froth Pak
Material:
Färg:

Kompletterande Produkter