Avisering om prisförändring TEKNISK ISOLERING

01 december 2021

Bästa kund och samarbetspartner


Vi har fått aviseringar från våra leverantörer om prishöjningar inför 2022, med hänvisning till höjda kostnader främst för råvaror, transporter och energi. Prisförändringarna varierar något mellan olika produktgrupper och dimensioner men den genomsnittliga höjningen per leverantör beräknas bli enligt nedan.

Paroc, Isolering och tillbehör +7%
Isover, vägt snitt c:a +14%
- Rörskålar +14%
- Mattor +12-15%
- Skivor +13-17,5%
- Tillbehör +7-15%
Armacell  
- Ultima +13,5%
- NH rullar +8%
- övrigt cellgummi +12,5%
Sebald/IGP +8-14%


Ovanstående aviserade prisförändringarna gäller för leveranser fr.o.m. 2022-01-03. Prisförändringar från övriga mindre isolerings- och tillbehörsleverantörer förändras löpande i linje med leverantörernas prisförändringar.

Sprid gärna denna information till alla berörda kollegor.

Alingsås 1 december 2021


Med vänlig hälsning

Michael Hjoberg
Affärsområdeschef Teknisk Isolering
Bevego