Brandisolering ventilation, vad händer efter årsskiftet?

03 december 2019

Från årsskiftet ställer Boverkets Byggregler, BBR, nya krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Utöver detta ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Det är nu därför extra viktigt att använda typgodkända lösningar.

De typgodkännanden som per den 1 januari 2020 löpte ut är bland annat baserade på äldre provningsmetoder. Efter årsskiftet ska alla godkännanden vara testade enligt gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Detta innebära bland annat att det introduceras nya produkter och lösningar som kommer uppfylla de nya kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler. Vårt sortiment uppdateras löpande med dessa nya produkter.

En mjuk övergång

Den information som vi har mottagit är att Isoleringsfirmornas förening har haft löpande kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstilverkare gällande hantering av övergången. Det råder inga tvivel om att alla strävar efter att övergången ska bli så mjuk som möjligt när vi nu går från nuvarande typgodkännanden till de nya. Då övergången inte ska ställa till med problem i branschen har man kommit överens om att den ska ske enligt följande förslag.

"Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. I samråd med byggherre kan även produkter enligt nya typgodkännanden användas.

Produkter som är tillverkade före den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020. Produkter som tillverkas efter den 1 januari får inte märkas som typgodkända utan endast med CE-märke. De kan dock användas som brandisolering enligt nuvarande godkännande för att slutföra projekt enligt stycket ovan."

För att få ytterligare information gällande detta ber vi våra kunder kontakta sin närmsta filial eller sin kontaktperson.

Med vänliga hälsningar,
Vännerna på Bevego