Uppdatering Köpvillkor för Bevego Byggplåt & Ventilation AB

02 november 2020

Bevegos Köpvillkor tillämpas vid samtliga köp från Bevego och aktuell utgåva av våra Köpvillkor är nu daterad 2 november 2020. Våra uppdaterade och förenklade Köpvillkor hittar du för nedladdning på Bevego.se under rubriken Köpvillkor.

Där finner du precis som tidigare också länkar till standardavtalsbestämmelser ABM 07 ”Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet” och ABM-V 07 ”Tillägg till ABM 07 för leverans av ventilationsutrustning”, utgiven av Svensk Ventilation.

Från och med den 16 november 2020 höjs fakturaavgiften för pappersfakturor till 35 kr per pappersfaktura. För att istället starta med pdf-faktura (ingen fakturaavgift), skicka mail till pdffaktkund@bevego.se, ange ert kundnummer och den mailadress ni vill ha pdf-fakturan skickad till. Mer information om PDF-Faktura från Bevego finns här.


Med vänlig hälsning,
Bevego