Mässing

Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering, där koppar är legerat med zink. Färgen är gul då kopparhalten ligger mellan 49-76%.