SOLEL

Infästning för solpaneler. Infästningssystemet är anpassat för vårt nordiska klimat.