Färdigisolering

Armalok- Det förbelagda ljusgrå isoleringssystemet för synliga VVS-installationer.