Distansskålar & klamsvep

Distansskålar och tillbehör för snabb installation och kondenskontroll vid rörupphängningar.