Lamellmattor & övrig ull

Lamellmattor av mineralull för kondens och värmeisolering av ventilationskanaler och rörledningar.