Rörskålar

Rörisolering behövs av flera olika skäl. Framförallt att begränsa värmeförluster, minska risken för legionella men även kondensisolering på kalla rör.