Skivor

Bevego lagerför skivor av mineralull för brand, -värme- och kondensisolering av t.ex. ventilationssystem, pannor, ugnar m.m