Kanalinklädnad

Vårt inklädnadssystem består av få delar och monteras enkelt framför exempelvis ventilationskaneler och kablar. Systemet är genomtänkt, kostnadseffektivt och smidigt för de boende.