Klassificeringar & märkningar

Som ett steg i att underlätta för dig som kund till oss på Bevego tillhandahåller vi information från olika branschdatabaser där fokus ligger på miljö, hållbarhet och säkerhet. Informationen ska underlätta för dig i ditt arbete så att du enklare kan välja produkter och artiklar baserat på de klassificeringar och märkningar de har fått.

Bevego som bolag utfärdar inga klassificeringar eller märkningar och vi förlitar oss på att de processer och rutiner som branschdatabaserna har upprätthåller en hög kvalitativ nivå. Vi på Bevego tar miljö, hållbarhet och säkerhet på stort allvar och lägger därför mycket fokus på detta. Framförallt så så är det viktigt för oss på Bevego att dessa tre gemensamt ökar säkerheten och välbefinnandet för våra kunder och för slutkunderna.

Läs mer om BASTA och BETA här.